Martina Engsjö Lindgren

Att bygga ett e-arkiv

– från tanke till verklighet!

med Martina Engsjö Lindgren

E-arkiv är här för att stanna! Frågan har länge varit aktuell inom hela den offentliga sektorn, och nu är det hög tid att skaffa sig beredskap för att bygga upp ett hållbart och välfungerande arkivsystem.

Ett digitalt arkiv är oerhört användbart när det är på plats, men det är en lång uppbyggnadsprocess som måste göras rätt. Det är mycket som man måste tänka på och ha klart för sig innan man ger sig i kast med arbetet.

På denna utbildning får du både verktyg och kunskap om hur du på bästa sätt bygger upp ett e-arkiv. Du får med dig fördjupad förståelse för allt från vad e-arkiv är till hur t.ex. förberedelser och upphandling bör utformas, samt vad som behövs för att ni ska komma igång med själva användningen.

Välkommen att delta via din dator den 18 mars!

Utbildare

Martina Engsjö Lindgren har en lång och bred erfarenhet inom området arkiv- och informationshantering och har jobbat på olika myndigheter inom stat, kommun och region. Hon har även varit enhetschef på Regionarkiv i Stockholm och har stor insikt i de krav som ställs på informationshantering och e-arkivering.

Målgrupp

Utbildningen passar särskilt arkivarier, arkivarbetare, nämndsekreterare, kanslichefer/ utvecklingssekreterare/ motsvarande, IT-ansvariga samt verksamhetsansvariga och deras chefer. Givetvis är intresserade förtroendevalda också välkomna!
På utbildningen går vi igenom e-arkivet ”från tanke till verklighet” via dessa punkter: • Vad är ett e-arkiv (och varför kan man inte säga att ”det är arkiverat i diariet”)? • Varför man ska ha ett e-arkiv: externa och interna anledningar • Förberedelser: avväganden, hanteringsanvisningar, säkerhetsklassning, intresse, behov m.m. • Upphandling och inköp • Att komma igång med det nyköpta arkivet • Förvaltning, drift och planering för det fortsatta arbetet • Frågor och sammanfattning Du kommer självklart även kunna ställa frågor till Martina och få svar under sändningen!
Utbildningen är den 18 mars 2021 kl 09.00 – 12.00 på Pikus digitala plattform. Sista anmälningsdatum är den 4 mars. Anmälan är bindande, men utse gärna ersättare vid förhinder. Priset är 2 600 kronor (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Vi genomför utbildningen i 40 min-pass med 5 min emellan. Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en filmtekniker på plats som ser till att ljud och bild håller hög kvalité. Priset avser en användarlicens, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.
 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder

Datum

mar 18 2021

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,600.00kr