Diplomerad ledarutbildning 2023

Diplomerad ledarutbildning: äldreomsorg & LSS

Diplomerad ledarutbildning:
äldreomsorg & LSS

Kvalitetssäkring enligt SS 872500,
SS 877001, SOFS 2011:9 och SOFS 2014:15

Som chef för verksamheter för äldre i ordinärt och särskilt boende samt i LSS har du det yttersta ansvaret för att upprätthålla verksamhetens kvalitet och undvika missförhållanden. Välkommen till Piku Utbildningars 4-dagarsutbildning för chefer och ledare inom äldreomsorg och LSS!

Även med en bra grundutbildning kan du som chef för äldreomsorg- eller LSS-verksamheter ställas inför svåra situationer och avvägningar. Därför erbjuder Piku Utbildningar denna påbyggnadsutbildning som är certifieringsgrundande för er som arbetar enligt Svensk Standard SS 872500 och SS 077001. En certifiering underlättas betydligt med denna utbildning, enligt Qvalify som är ackrediterat av SIS och det största certifieringsorganet inom vårdsektorn!

Utbildningen utgår också ifrån Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 och SOSFS 2014:5, och hålls av tre expertutbildare som alla är verksamma med forskning och undervisning. 

Detta är den perfekta utbildningen för dig som vill stärka kvaliteten och undgå missförhållanden i verksamheten, samtidigt som den hjälper er skapa en attraktiv arbetsplats. Välkommen med din anmälan senast den 20 oktober! Utbildningen har bara 15 platser, först till kvarn gäller. 

Utbildare

Annika Staaf är huvudansvarig under utbildningen och medverkar vid två av dagarna. Lotti Rydberg Welander och Pia Kjellbom medverkar en dag var. Under utbildningen står utbildarna till förfogande för frågor via mail till info@piku.se.

Annika Staaf

Annika Staaf

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Annika har en mångårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och myndigheter. Hon har författat läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt.

Lotti Ryberg Welander

Lotti Ryberg Welander är jur.lic. och fil.dr. i rättssociologi samt universitetslektor vid Linnéuniversitetet, Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap. I sin forskning håller Lotti på med en långsiktig inriktning på "the odd employee" om den självständiga arbetstagaren, ensamt ansvarig för sina arbetsinsatser. Det handlar både om tjänstefel för myndighetsutövande anställda och professioner med legitimationsansvar.

Pia Kjellbom

Pia Kjellbom

Pia Kjellbom är socionom och lektor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle. Hon har disputerat i socialt arbete och hennes forskning fokuserar framför allt socialtjänstlagen och frågor som rör boende, bostad och hem.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i 4 utbildningsdagar på plats med olika fokus. För diplomering på utbildningen krävs deltagande samtliga dagar. Se utbildningsplanen för alla dagar nedan.

Praktiska detaljer

Sista anmälningsdag är 20 oktober. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Verifiera er verksamhet med Qvalify!

Piku Utbildningar är samarbetspartners med Qvalify. Efter denna utbildning kan Qvalify hjälpa er verifiera er verksamhet enligt SS 872500 och SS 077001.

Anmäl dig här

Anmälan är bindande men du kan utse en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Datum

21 nov 2023 - 15 dec 2023

Tid

21-22 november & 14-15 december, kl. 9.00-16.00 alla dagar
09:00 - 16:00

Kostnad

24000 kr exkl moms

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.