Diana Olsson

Den komplexa organisationen

Om att förstå och hantera komplexiteten i kommunala organisationer

med Diana Olsson

Dagens kommunala organisationer är komplexa och i hög grad fragmenterade. Ju längre utvecklingen går desto viktigare är det att inte glömma bort det viktigaste av allt, nämligen kopplingen till det som skapar värde för invånarna. Hur kan vi fortsätta värna om medborgaren i dagens alltmer komplexa kommunala organisationer?

De senaste decennierna har den administrativa överbyggnaden i kommunala verksamheter vuxit avsevärt. Specialistfunktioner har tillkommit för kontroll, utveckling, kvalitet, HR m.m, vilket bland annat innebär att organisationens olika delar glider ifrån varandra samtidigt som administrationsbehovet växer. Hur påverkar detta organisationens effektivitet och – viktigast av allt – värdet för invånarna?

Piku Utbildningar bjuder nu in till denna heldag som hjälper er att ifrågasätta, analysera och utveckla arbetsmetoderna och utmaningarna som kommer med den komplexa organisationen. Vi belyser behovet för en annan typ av styrning, och hur individuellt väl utförda delar inte nödvändigtvis skapar en sammanhängande helhet. Du får med dig värdefulla insikter och redskap för att påbörja förändringsarbetet på hemmaplan och bevara värdet för medborgaren.

Ni kan välja mellan att delta digitalt och på plats. Välkommen med er anmälan senast den 20 februari!

Praktiska detaljer
Utbildare

Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun, har en mångsidig utbildningsbakgrund som inkluderar omvårdnad, etnologi, filosofi, arbetsmarknadskunskap, psykologi och företagsekonomi. Diana utbildar både förtroendevalda, chefer och medarbetare i sin egen organisation, som ett led i att bidra till en god implementering av de mål och strategier som beslutats. Då och då har hon möjlighet att även utbilda externt och i den rollen är hon också mycket uppskattad.

Diana Olsson

Utbildningen vänder sig till chefer på olika nivåer, medarbetare som är involverade i myndighetsutövning, controllers, utvecklare, specialister i stabsfunktion m fl. Vi rekommenderar att olika enheter inom en organisation deltar, för att tillsammans lägga grunden för samarbete och helhetssyn på en helt ny nivå.

Diana Olssons passion för offentlig verksamhet och att uppnå det mest värdefulla för medborgarna kommer att ge deltagarna en rolig, engagerande och insiktsfull utbildningsdag där föreläsningspass varvas med reflektionsövningar i smågrupper och går på djupet med frågor som t.ex.:

 • Kommunen – den komplexa organisationen
 • Utmaningen i att skapa samarbete mellan organisationsproffs och verksamhetsproffs
  • Utgångspunkter för stab och verksamheter
  • Chefernas roll
  • Tydliga uppdrag
 • Systemsyn som tankemodell (inklusive problematiken med “stuprör”)
 • Kontroll och tillit i praktiken
 • Att bygga verktygslådan för förändringsarbete

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

Deltar du digitalt? Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Anmälan är bindande men du kan utse en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Date

21 Mar 2024

Time

09:00 - 16:00

Cost

3600-3900 kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.