Marie Lundin Karphammar

Barnkonventionen som lag

Med nyheter från senaste utredningen!

med Marie Lundin Karphammar

Den 1 januari trädde Barnkonventionen i kraft som svensk lag – något av det viktigaste som skett för barns rättigheter på över 30 år. Vet du hur det påverkar dig i din yrkersroll?

Lagstiftandet av barnkonventionen sätter barns rättigheter i ännu tydligare fokus än tidigare. För att du som arbetar med barns rättigheter ska leva upp till gällande lagstiftning krävs att du har goda kunskaper i teori och praktik för att vara förberedd för den framtida utvecklingen av svensk barnrätt. I vintras kom dessutom den viktiga utredningen Barnkonventionen i svensk rätt, vilken är högaktuell för ämnet.

Passa på att utbilda dig med en gång! På denna livesända utbildning tar vi upp den nya utredningen tillsammans med gällande lagstiftning av barnrätten, vilken från och med nu måste beaktas innan viktiga beslut fattas. Stora beslut kan annars bli illegitima och stoppa upp framtagna processer. Med kunskaper om barnkonventionen säkerställer du såväl effektiviteten som säkerheten i ditt arbete.

Välkommen via din dator den 24 augusti!

Utbildare

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist och handläggare. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med barnkonventionen både i teorin och i praktiken och är författare till boken ”Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna”.

Målgrupp

Utbildningen passar särskilt tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och Regioner som jobbar med förskola och skola, samt övriga ärenden där barn är inblandade.
Under utbildningen går vi igenom: • Barnkonventionens bakgrund och innehåll • Barnkonventionen transformerad i annan lagstiftning • Betänkandet SOU 2020:63 Barnkonventionen och svensk rätt • Utmaningar med Barnkonventionen i teori och praktik • Ett år med barnkonventionen – vad har hänt juridiskt och praktiskt? • Barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa Du som deltar kommer även ha möjligheten att ställa frågor till Marie Lundin Karphammar och få svar under sändningen.

Välkommen den 24 augusti kl 09.00 – 12.00 på Pikus digitala plattform. Vi genomför utbildningen i 40 min-pass med 5 min emellan. Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en filmtekniker på plats som ser till att ljud och bild håller hög kvalité. Anmäl dig senast den 10 augusti för att bli garanterad en plats på utbildningen. Anmälan är bindande, men utse gärna ersättare vid förhinder.

Priset är 2 600 kronor (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Priset avser en användarlicens, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.
För mer information om utbildningen, kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk:

marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

aug 24 2021

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,600.00kr

Platser

Online

Arrangör

Piku