Arbetsrätt Jessica Stålhammar

Arbetsrätt – med senaste nytt

Uppdatera dig och slipp göra misstag

med Jessica Stålhammar
Du som arbetar med personalfrågor måste ha en grundläggande kunskap om svensk arbetsrätt. Annars riskerar du att göra fel i hanteringen av personalärenden, vilket kan leda till långtgående negativa konsekvenser för organisationen. Förebygg kostsamma misstag med denna livesända utbildning!

Felaktig hantering av personalärenden kostar organisationen både tid och pengar; det kan bli aktuellt med både skadestånd och kostnader för den rättsliga processen samtidigt som man också förlorar dyrbar arbetstid. Därför måste alla som jobbar med HR-och personalfrågor ha en god kännedom om rådande regelverk i svensk arbetsrätt. Piku bjuder nu in till denna livesända utbildning där vi går igenom det viktigaste i svensk arbetsrätt.

På arbetsrättsområdet är det många förändringar och nyheter på gång, vilka vi kommer att ta upp under utbildningen. Exempel på sådana förändringar är turordningsregler och kostnader i domstol. Vi går också igenom grunderna för arbetsrätt och vad som är viktigast att veta i frågor som rör t.ex. arbetsmiljö, rehabilitering, uppsägningar och förhandling med facket.

Efter utbildningen har du mer kunskap om både rådande och kommande regelverk inom arbetsrättsområdet. Detta ger dig både trygghet och säkerhet i ditt arbete som arbetsgivarföreträdare.

Välkommen via din dator den 21 september!

Utbildare

Advokat och partner Jessica Stålhammar har mångårig erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning och är ansvarig för sin byrås kompetensgrupp för HR-frågor. Hon arbetar nära med HR-avdelningar, dels med rådgivning inom dagliga operativa och strategiska frågor, dels med förhandlingar och processer inom arbetsrätt.
Utbildningen är till för dig som är HR-chef, förvaltningschef, verksamhetschef eller arbetsledare, samt för dig som vill hålla dig uppdaterad i aktuella HR- och arbetsrättsfrågor.

Under utbildningen går Jessica igenom:

  • olika typer av anställningsformer
  • grund för uppsägning
  • vad som gäller vid omplaceringar
  • när man måste förhandla med facket
  • arbetsmiljö
  • sjukdom/rehabilitering
  • viktiga och aktuella rättsfall
  • eventuella frågor från deltagarna

Praktiska detaljer

Välkommen den 21 september kl. 09-12 på Pikus digitala plattform! Priset är 2800 kr (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder.
Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.
Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

sep 21 2021

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,800.00kr

Platser

Online

Arrangör

Piku