Sven-Erik Alhem, Ann-Catrin Lindblom

Arbetsmiljö och arbetsmiljöbrott

Utbildning om viktiga arbetsledarfrågor och ansvar

med Sven-Erik Alhem och Ann-Catrin Lindblom

En bättre arbetsmiljö med god harmoni mellan chefer och anställda är gynnsamt rent företagsekonomiskt. Välkommen på denna utbildning om arbetsmiljö och arbetsmiljöbrott!

Denna utbildning behandlar viktiga arbetsledarfrågor och tar sikte på vad som gäller både straffrättsligt enligt brottsbalken och arbetsmiljölagen. Du får inblick i hur människor med funktionsvariation fungerar bättre i en bra arbetsmiljö och därigenom får en arbetstillfredsställelse som är positiv för hela verksamheten.

Med utgångspunkt i Arbetsmiljölagen belyses vikten av att varje arbetsgivare vidgar sitt perspektiv vad gäller att t.ex förstå olika former av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för att därigenom kunna ta till vara varje medarbetares möjlighet att på bästa sätt utföra sina arbetsuppgifter.

Välkommen med din anmälan så ses vi online den 30 september!

Utbildare

Sven-Erik Alhem har i hela sitt yrkesliv inom rättsväsendet arbetat med arbetsmiljö- och ledarskapsfrågor. Den straffrättsliga frågan har en naturlig betydelse för helhetssynen på en god arbetsmiljö. Sven-Erik är sedan 2009 förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige.

Ann-Catrin Lindblom arbetar sedan mer än tjugo år tillbaka kliniskt i Region Gävleborg med människor som har olika former av kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ann-Catrins långa erfarenhet ger henne rika möjligheter att belysa vad som är kännetecknande för olika former av neuropsykiatriska funktionsvariationer och vilket förhållningssätt och bemötande som skapar bästa möjliga arbetsförhållanden på en arbetsplats. Oavsett om det gäller i egenskap av chef eller som arbetskollega.

Sven-Erik Alhem, Ann-Catrin Lindblom

Utbildningen är till för chefer, HR-ansvariga och arbetsledare.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Arbetsmiljön – vad gäller straffrättsligt enligt Brottsbalken och Arbetsmiljölagen?
  • Betydelsen av insiktsfulla chefer i varje led.
  • Vikten av god kommunikation och om hur en bättre personalharmoni kan åstadkommas.
  • Hur vi kan öka förutsättningarna för varje arbetstagares arbetstillfredsställelse och ett bättre arbetsresultat.
  • Goodwill och gynnsamma rekryteringsmöjligheter.
  • Reflektioner kring allmänt förekommande uttryck i rekryteringsannonser.

Praktiska detaljer

Välkommen med din anmälan till utbildningen som är både digitalt och på plats den 30 september kl. 09.30 – 12.30.  Vid deltagande på plats är adressen Quality Hotel View, Hyllie stationstorg 29, 215 32 Malmö.

Pris på plats: 2800 kr per deltagare inkl förmiddagsfika med baguetter och dryck
Pris digitalt: 2700 kr per deltagare.

Pris är exkl moms och faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder. Sista anmälningsdatum är 1 september 2022.

Vid digital medverkan får du inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

sep 30 2022

Tid

09:30 - 12:30

Kostnad

2,800.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.