Arbetsrätt arbetsbrist Jessica Stålhammar

Arbetsbrist och uppsägningar

För chefer, HR-personal och arbetsgivarföreträdare i offentlig sektor

med Jessica Stålhammar
Arbetsbrist och uppsägning är negativt laddade ord för både arbetsgivare och anställd, men ibland är de nödvändiga för att en arbetsplats ska utvecklas och leva vidare. Välkommen på utbildning om uppsägning till följd av arbetsbrist!

Det är alltid arbetsgivaren som avgör om det är arbetsbrist eller ej på arbetsplatsen – att den verksamhet som ska avvecklas är lönsam utgör inget hinder. Men vad är det då som avgör när arbetsbrist är aktuellt? Hur ska du som chef eller arbetsgivarföreträdare hantera fall av uppsägning med anledning av arbetsbrist? Vad säger de senaste rättsfallen?

Välkommen till en livesänd utbildning med arbetsrättsexperten Jessica Stålhammar. Här går vi igenom utgångspunkter och frågeställningar som är viktiga för alla arbetsgivarföreträdare när det kommer till arbetsbrist. Det kommer självklart även finnas tid för dina egna frågor och funderingar.

Vi ses online den 28 oktober!

Utbildare

Advokat och partner Jessica Stålhammar har mångårig erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning och är ansvarig för sin byrås kompetensgrupp för HR-frågor. Hon arbetar nära HR-avdelningar, dels med rådgivning inom dagliga operativa och strategiska frågor, dels med förhandlingar och processer inom arbetsrätt.

Utbildningen är till för dig som är HR-chef, förvaltningschef, verksamhetschef eller arbetsledare, samt för dig som vill hålla dig uppdaterad i aktuella HR- och arbetsrättsfrågor.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Vad är arbetsbrist?
  • Formalia vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
  • Omplaceringsskyldigheten enligt LAS
  • Turordningsreglerna vid uppsägning
  • Uppsägningstider
  • Företrädesrätt till återanställning och skadestånd
  • Aktuella rättsfall

Delta

Välkommen den 28 oktober kl. 10-12! Priset är 2600 (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder.
Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.
Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Om denna webbplats

Det här kan vara en lämplig plats att presentera dig själv och din webbplats eller räkna upp några av dina meriter.