Arbetsmiljön i äldreomsorgen

Konferens: Arbetsmiljön i äldreomsorgen

Arbetsmiljön i äldreomsorgen

En temakonferens från Piku

Program

Anna Nergårdh god och nära vård

Moderator

Dagens moderator är Anna Nergårdh, hälso- och sjukvårdsstrateg, tidigare regeringens särskilda utredare av god och nära vård.

8:30 Inregistrering och morgonkaffe

09:00 En arbetsmiljöspaning i svensk hälso- och sjukvård

Bemanningsläget och arbetsmiljön i hälso- och sjukvården har lyfts som den viktigaste utmaningen för framtiden, men vad händer och vilka goda exempel finns?
Anna Nergårdh, hälso- och sjukvårdsstrateg, tidigare regeringens särskilda utredare

09:30 Hög kvalitet för brukarna och god arbetsmiljö för medarbetarna – en ekvation som kan gå ihop

Många kommuner har stora utmaningar i äldreomsorgen, inte minst med att erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna. Utifrån både ett nationellt och ett kommunalt perspektiv får vi reflektioner om hur kommunerna kan lyckas! Hur agerar man som högste tjänsteperson och chef, gentemot invånare, media och den egna, politiska ledningen? Hans Karlsson, kommundirektör, Arvika kommun, och f d chef för Avdelningen för vård och omsorg, SKR

10:00 Fika

10:20 Ledarskap och empowerment skapar den goda arbetsmiljön

Mölndals stad har en förvaltningschef som delar med sig av makten till medarbetarna ”längst ut”. Det är de som har lösningarna och kan skapa en attraktiv arbetsplats och cheferna ska ge förutsättningarna. Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef, och Ayoub Marabi, gruppansvarig undersköterska, Mölndals stad

11:10 Resiliens inom vård och omsorg – vad säger forskningen?

För att utveckla en säker och hållbar arbetsmiljö inom framtidens allt mer komplexa sociotekniska system krävs nya synsätt. Ökad kunskap om hur människor finjusterar arbetssätt och processer för att kunna hantera komplexa situationer, kan användas för att bygga framtidens hållbara arbetsmiljöer. Mirjam Ekstedt, professor, Linnéuniversitetet

11:45 Frågestund med förmiddagens talare

12:00 Lunch

13:00 "Jag ska egentligen inte arbeta här"

Ett vårdbiträdes betraktelser av döden och äldreomsorgen. Sara Beischer delar med sig av sina erfarenheter av att möta ålderdom och död, utmanande arbetsvillkor och tabubelagda känslor som kan uppkomma i vårdandet av en gammal människa. Men också av allt det fantastiska och vackra som arbetet har inneburit för henne.
Sara Beischer, författare

13:30 Ny äldreomsorgslag och arbetsmiljön

Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner – hur påverkas arbetsmiljön inom äldreomsorgen av utredningens förslag?
Katrin Westlund, rättssakkunnig på Socialstyrelsen, sekreterare i utredningen

14:00 Fika

14:20 En facklig spaning efter den goda arbetsmiljön i äldreomsorgen

Samarbete och samverkan, där har vi lösningen. När olika professioner är delaktiga tillsammans, med möjlighet att påverka sin vardag och genom att använda digitala möjligheter, kan vi få en arbetsmiljö som lockar nya kollegor.
Cecilia Winberg, förbundsordförande, Fysioterapeuterna

15:00 Vad vet vi och hur omsätter vi det i praktiken?

Paneldiskussion med dagens talare

15:40 Avslutning

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Du som deltar digitalt får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

nov 16 2022
Expired!

Tid

08:30 - 15:30

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.