Uppdragsutbildning

Skräddarsy en uppdragsutbildning hos Piku!
Vi erbjuder utbildningar som ni kan anpassa specifikt för era behov, oavsett ämne. Har ni viljan att utvecklas, har vi utbildningen!

En uppdragsutbildning kan t.ex. vara:

  • En skräddarsydd version av en av våra tidigare utbildningar eller ondemand-utbildningar
  • En hel utbildningsdag
  • En kurs med flera tillfällen
  • En blended learning-lösning med både på plats/live-utbildningar och inspelade föreläsningar
  • En helt ny utbildning om något som ni saknar i vårt utbud

Vi erbjuder allt ovan antingen på plats, online eller både och! Välkommen att bläddra bland alla ämnen vi erbjuder utbildning om, samt våra ondemand-utbildningar.

Vill du beställa en uppdragsutbildning eller prata vidare om vad vi erbjuder? Hör av dig!

Marie-Louise Frisk

Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare
marie-louise.frisk@piku.se
0734 20 20 29

Utbildningsförslag

Vi har en lång lista på ämnen och frågor som kan bli en riktigt bra uppdragsutbildning hos er. I samverkan med er tar vi fram en utbildning som passar er kunskapsnivå och inlärningsbehov, och matchar det med en (eller flera!) av våra duktiga utbildare. 

Vi kan göra uppdragsutbildningar om allt detta (och lite till):

Assistent/administratörsrollen i framtiden
Att leda utan att vara chef
Att möta människor med psykiatriska diagnoser
Att vara politiker eller tjänsteman i en myndighetsutövande nämnd
Barnets rätt
Barnkonventionen
Boråsmodellen
Bra måltider för äldre
Bygglov
Delegation, jour och beredskap för socialnämndens ordförande och presidier
Den gyllene zonen
Detaljplanering av allmänna platser
Dokumenthantering inom samhällsbyggnadsförvaltning
Dödsboanmälningar
E-arkiv: från tanke till verklighet
Effektiv stresskontroll
Effektivare styrning av kommunalförbunden
Enskilda vägar
Entreprenadjuridik
Exploateringsavtal Grundkurs
Familjerätt – grunder om lagstiftning och rättstillämpning
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
Framtiden för dig som är ekonom och controller
Förvaltningslag
GDPR
Grundläggande intern kontroll
Hantering av dagvatten vid exploatering och planläggning
Hot och våld
Imponerande bemötande
Informationssäkerhet
Jobbiga samtal med jobbiga typer
Kommunallag
Kravhantering
Kvalificerad nämndadministration
Lagliga och olagliga detaljplaner
LVM
LVU
Lågaffektivt bemötande vid hot och våld
Miljörättsliga nyheter, aktuella frågor och nya rättsfall
Missbruk hos äldre
Missbruk, trauma och samsjuklighet
Misskötsel på jobbet
Ny avfallsförordning
Ny lagstiftning om placerade barn
Nämndsekreterare- och registratorutbildning
Offentlighet och sekretess
Olovligt byggande
Patientsäkerhet
Presidieutbildningar utifrån stärkt roll och ansvar i nya Kommunallagen
Politikerutbildning för nyvalda och omvalda
Protokollsskrivning i praktiken
Registratur, arkivering och ärendehantering
Rättshaverister och hur man hanterar dem
Samhällets omhändertagande av barn
Schemaläggning
Självmordsprevention, depression, riskbedömning samt självskadebeteenden
Skadeståndsansvaret för kommunens tekniska anläggningar och lek- och idrottsanläggningar
Skyddat boende
Spelberoende och missbruk
Stress och utmattningssyndrom
Teamledarutbildning (Ledarutbildning Bas)
Trafikreglering
VA- och renhållningsavgifter
Vinterväghållning och snöröjning

Kontakta oss

Du når vår utbildningssamordnare Marie-Louise på:
0734 20 20 29
marie-louise.frisk@piku.se

Du kan också mejla vår allmänna info-adress:
info@piku.se

Besöksadress: 
Hyllie Stationstorg 31, vån 6
215 32 MALMÖ

Postadress:
Piku AB
Dammvägen 1
246 57 BARSEBÄCK