Säker hemtjänst

Riskhantering i arbetsmiljön

Utbildning för dig som chef och medarbetare med Mikael Bron & Kornelius Haaland Till anmälan I hemtjänsten jobbar du ofta ensam och måste lita helt på dig själv i många fall. En besvärlig och hotfull situation kan uppstå där du kan behöva fatta snabba beslut. Här får du verktygen för att göra arbetssituationen i hemtjänsten […]