Styrelseutbildning för kommunala bolag

Specialdesignad utbildning för styrelser i kommunala bolag

Specialdesignad utbildning för styrelser i kommunala bolag

Nu introducerar vi en helt ny uppdragsutbildning för styrelser i kommunala bolag.

Utbildningen är praktiskt anpassad med inriktning på den juridik som ledningen i kommunala bolag måste känna till för att kunna utföra sina uppdrag på bästa sätt. Utbildningen skräddarsys och anpassas självklart utifrån de behov och frågeställningar som just ni har i er organisation. 

Detta är en s.k. uppdragsutbildning som ni beställer och vi hjälper er skräddarsy efter era behov. Läs mer om utbildningen och vad detta innebär nedan!

Kontakta mig om du vill beställa eller få mer information!

Styrelseutbildning för kommunla bolag är en uppdragsutbildning vars upplägg, innehåll och fokus skräddarsys efter era aktuella behov.

Kontakta oss så hjälper vi er med planering och upplägg. 

Styrelser i kommunala bolag

Utbildare

Patrik Kastberg, biträdande chefsjurist, Region Skåne. Patrik Kastberg håller regelbundet utbildningar för styrelseledamöter och verkställande direktörer i kommunala bolag. Utöver det har han olika utbildningar för förtroendevalda och tjänstepersoner som t ex kommunjurister, chefer, handläggare m fl. Patrik föreläser om bl a: ”Delegation och beslutsfattande”, ”Kommunalt partistöd”, ”Kommunerna och näringslivet” samt ”Avtalssamverkan”.

Patrik Kastberg

Upplägg

Frågeställningar som med fördel kan tas upp inom ramen för utbildningen:

 • Aktiebolagets organisation
  – arbetsfördelning inom styrelsen, förhållandet styrelse-vd, lekmannarevisorns roll, m.m.
 • Inom vilka ramar får bolaget agera?
 • Lagarna som styr ett kommunalt bolag– De största skillnaderna i förhållande till övriga kommunal verksamhet?
 • Styrelsens ansvar
  – strategiskt ansvar
  – ekonomiskt ansvar
  – kontrollbalansräkning
  – arbetstagarrepresentanter
 • Hur ska styrelsen förhålla sig till ägardirektiv, bolagsordning och anvisningar från sina ägare?
 • Offentlighetsprincipen och meddelarfrihet
 • Jäv och mutor
 • Kort om offentlig upphandling

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.