Specialdag om dödsboanmälningar

VILKA ÄR KOMMUNENS SKYLDIGHETER ENLIGT LAG NÄR NÅGON AVLIDER?

Syftet med denna utbildning är att att ge dig kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall, samt det praktiska arbetet.

Utbildningen behandlar exempelvis bestämmelser om vem som är dödsbodelägare, tillfällig dödsboförvaltning, ekonomiskt bistånd till begravning utifrån rättsfall och olika personkategoriers rätt till bistånd samt hur man förfar när det blir aktuellt med dödsboanmälan. Vi går igenom allt från metod till handläggning och dokumentation.

Utbildningen fördjupar dina kunskaper om:

• Kommunernas skyldigheter när någon avlider
• Vad som är ett dödsbo och vem som är dödsbodelägare
• Att ordna begravning – genomgång av ekonomiskt bistånd med avseende på rättsfall och olika personkategoriers rätt till bistånd
• Att tillfälligt förvalta
• Att ge ekonomiskt bistånd
• Att upprätta en dödsboanmälan
• Dödsbodelägares tillgångar, försäkringar och skulder
• Det praktiska arbetet med dödsboanmälningar 

Ann Rosenqvist

Ann Rosenqvist är Jur. kand. och har specialiserat sig på dödsboanmälningar och de frågeställningar som hänger samman med just detta såväl juridiskt som praktiskt. Ann har mångårig erfarenhet inom verksamhetsområdet och en otroligt uppskattad utbildare.

Pris

2500 kr (exkl. moms) per användarlicens.

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.
25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

Utbildningen är 5 timmar och 10 minuter lång. 

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning. 

Andra utbildningar för dig:

Dokumentation inom socialtjänstens äldreomsorg

Längd: 2 tim 15 min
Utbildare: Annika Staaf
Pris: 2000 kr (exkl. moms)
Det är en konst att både se och dokumentera en vårdtagares individuella behov. I denna kurs går vi igenom hur vi kan arbeta för att formulera informativa och användbara genomförandeplaner men även fortlöpande anteckningar.

Läs mer »

Att möta människor med psykiatriska diagnoser

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Sigvard Persson
Pris: 2000 kr (exkl moms)

Depressioner, ångest och andra psykiska sjukdomar ökar i samhället. Hur kan du förhålla dig på ett sätt som förmedlar trygghet och som skapar ett bra och utvecklande möte, både för dig och för den drabbade?

Läs mer »