Socialrätt för politiker

Grunderna om lagstiftning, rättstillämpning och nya författningsförslag

Grunderna om lagstiftning, rättstillämpning och nya författningsförslag

Är du nyvald politiker i socialnämnden? Då behöver du ha koll på lagstiftning som styr ditt ansvarsområde, och vilket ansvar som nämnd, presidium och ordförande har. Den här kursen täcker in både befintlig, ny och kommande lagstiftning.

 • Juridiska utgångspunkter gammalt och nytt i SoL, LSS och tvångsvården
 • Lagstiftning om ansvar och villkor inom socialtjänsten.
  – Kommunens ansvar
  – Praktisk innebörd av olika begrepp
  – Delegation, jour och beredskap för ordförande och presidium
 • Förslag om ny SoL, äldreomsorgslag och förändringar i LSS.
 • Sekretess och intressant praxis.

 

Kontakta mig om du vill beställa eller få mer information!

Utbildningen kan föreläggas i din kommun, alternativt livestreamas från vår studio så att ni kan delta via datorn.

Datum och tider bestämmer vi i samråd och detsamma gäller design av programdetaljerna.

Förtroendevalda beslutsfattare i nämnd samt tjänstepersoner i olika delar av socialtjänsten.

Utbildare

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Hon har författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt. 

Annika Staaf

Upplägg

Under utbildningen får deltagarna ta del av initierad och aktuell kunskap om regleringen på de områden som behandlas. Utbildningen kommer även att ge utrymme för deltagarnas egna frågeställningar och önskemål.

 • Grundläggande principer inom Socialtjänst: självbestämmande och integritet, barnets bästa och rätt till delaktighet. Den praktiska innebörden av begreppen.
 • Kommunens ansvar enligt 2 och 2 a kap. SoL, socialtjänstens ansvar samt EU-rättens påverkan, likabehandlingsdirektivet och praxis.
 • Om vård i familjehem, stödboende eller HvB-hem (6 kap. SoL och SoF), Lex lilla hjärtat.
 • Översikt över kompletterande lagstiftning och när den aktualiseras i ärenden om barn och unga samt personer med missbruksproblem (LVU och LVM) liksom nya regler om barnäktenskapsresor och utreseförbud.
 • Handläggning av ärenden och överklagandeprocessen (9 kap.-12 kap., 16 kap. SoL samt FL) samt en genomgång av de sekretessregler som socialtjänsten har att förhålla sig till (TF, OSL och OSF).
 • Författningsförslag som påverkar socialtjänstens arbete som är under beredning eller på väg att träda i kraft presenteras.

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.