Registratur, arkivering och ärendehantering

Kopplat till offentlighet och sekretess

Registratur och arkivering handlar i slutändan om medborgarens rättigheter. Har du koll på lagstiftningen och principerna som styr ditt arbete?

Arkivering och registrering hänger nära samman med ärendehantering och frågor om offentlighet och sekretess. Du som arbetar med arkivering och registratur måste veta hur du registrerar handlingar och snabbt hittar dem i arkivet – till syvende och sist handlar det om öppenhet gentemot medborgaren, som har rätt att få se allmänna och offentliga handlingar utan dröjsmål. Till det kommer desutom de rent juridiska kraven som arkivsystemet måste uppfylla.

Det är med andra ord många regler att hålla i huvudet – och därför erbjuder vi denna utbildning! Vi tar bl.a. upp offentlighetsprincipens grunder och vad de innebär för dig i arbetet, olika typer av handlingar, vad som ska registeras, ärendehanteringssystem och mycket mer. Efter utbildningen kommer du som deltagare känna dig tryggare med ärendehanteringssystem, ärendeprocess och arkiv för allmänna handlingar.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom:
• Grunderna om offentlighetsprincipen och hanteringen av allmänna handlingar (TF, OSL och FL)
• Offentlighetsprincipens innebörd; demokrati, öppenhet och objektivitet i förhållande till allmänhet och media. Vad betyder detta för varje tjänsteman i vardagen?
• Vad är en allmän handling (vad betyder inkommen och upprättad handling, hur hanterar en myndighet exempelvis fysisk post, mejl, skrivelser, beslut, protokoll och andra handlingar?
• Vad är skillnaden mellan en allmän handling och en offentlig handling?
• Registrering av allmänna handlingar – vilka handlingar ska registreras?
• Tydliga exempel på vad som bör och vad som måste registreras.
• Vad är ett ärende? När startar en ärendeprocess?
• Vikten av dokumentation och hur denna ska se ut.
• Vad händer efter beslutet? Vikten av uppföljning vid verkställighet.
• Sambandet mellan ärenderegistrering och arkiv.
• Dokumenthanteringsplan och arkivlagstiftning som stöd vid ärenderegistrering och gallring

Kort om:
• GDPR: grunder och uppföljning av året som gått.
• Hur förebygger vi att kommunen bryter mot GDPR?
• Offentlighetsprincipen kontra GDPR – hur skiljer vi frågorna åt och vad kan vi lämna ut?

Josefin Thedeby registratur arkivering

Josefin Thedeby har 10 års erfarenhet av att vara jurist och chef i kommuner, domstolar och andra offentliga verksamheter. Hon arbetar även som föreläsare och delar med sig av sina kunskaper om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar, registrering, arkiv, GDPR och ärendehantering i praktiken.

Pris

2000 kr (exkl. moms) per användarlicens.

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.
25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

Utbildningen är 2 timmar och 15 minuter lång. 

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning. 

Läs mer om ämnet

Andra utbildningar för dig:

Förvaltningslagen och kommunallagen

Längd: 5 tim
Utbildare: Jan Turvall
Pris: 2500 kr (exkl. moms)
2018 kom nya förändringar av Förvaltningslagen och Kommunallagen, och de nya lagtexterna ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen. Hur kommer det påverka ditt arbete i offentlig förvaltning?

Läs mer »

Offentlighet och sekretess i teori och praktik

Längd: 5 t 10 min
Utbildare: Jan Turvall
Pris: 2500 kr (exkl. moms)
Frågor kring offentlighet och sekretess är avgörande i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om dessa. Utan dessa grundläggande kunskaper kan du inte leva upp till vad som krävs och förväntas av dig, varken i ditt vardagliga arbete eller i särskilda situationer som kräver rätt bedömning.

Läs mer »