Registratur, arkivering och ärendehantering

Kopplat till offentlighet och sekretess

Registratur och arkivering handlar i slutändan om medborgarens rättigheter. Har du koll på lagstiftningen och principerna som styr ditt arbete?

Arkivering och registrering hänger nära samman med ärendehantering och frågor om offentlighet och sekretess. Du som arbetar med arkivering och registratur måste veta hur du registrerar handlingar och snabbt hittar dem i arkivet – till syvende och sist handlar det om öppenhet gentemot medborgaren, som har rätt att få se allmänna och offentliga handlingar utan dröjsmål. Till det kommer desutom de rent juridiska kraven som arkivsystemet måste uppfylla.

Det är med andra ord många regler att hålla i huvudet – och därför erbjuder vi denna utbildning! Vi tar bl.a. upp offentlighetsprincipens grunder och vad de innebär för dig i arbetet, olika typer av handlingar, vad som ska registeras, ärendehanteringssystem och mycket mer. Efter utbildningen kommer du som deltagare känna dig tryggare med ärendehanteringssystem, ärendeprocess och arkiv för allmänna handlingar.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom:
• Grunderna om offentlighetsprincipen och hanteringen av allmänna handlingar (TF, OSL och FL)
• Offentlighetsprincipens innebörd; demokrati, öppenhet och objektivitet i förhållande till allmänhet och media. Vad betyder detta för varje tjänsteman i vardagen?
• Vad är en allmän handling (vad betyder inkommen och upprättad handling, hur hanterar en myndighet exempelvis fysisk post, mejl, skrivelser, beslut, protokoll och andra handlingar?
• Vad är skillnaden mellan en allmän handling och en offentlig handling?
• Registrering av allmänna handlingar – vilka handlingar ska registreras?
• Tydliga exempel på vad som bör och vad som måste registreras.
• Vad är ett ärende? När startar en ärendeprocess?
• Vikten av dokumentation och hur denna ska se ut.
• Vad händer efter beslutet? Vikten av uppföljning vid verkställighet.
• Sambandet mellan ärenderegistrering och arkiv.
• Dokumenthanteringsplan och arkivlagstiftning som stöd vid ärenderegistrering och gallring

Kort om:
• GDPR: grunder och uppföljning av året som gått.
• Hur förebygger vi att kommunen bryter mot GDPR?
• Offentlighetsprincipen kontra GDPR – hur skiljer vi frågorna åt och vad kan vi lämna ut?

Registratur arkivering Josefin Thedeby

Josefin Thedeby har 10 års erfarenhet av att vara jurist och chef i kommuner, domstolar och andra offentliga verksamheter. Hon arbetar även som föreläsare och delar med sig av sina kunskaper om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar, registrering, arkiv, GDPR och ärendehantering i praktiken.

Pris

2000 kr (exkl. moms) per användarlicens.

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.
25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

Utbildningen är 2 timmar och 15 minuter lång. 

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning. 

Läs mer om ämnet

Andra utbildningar för dig:

Dokumentation och genomförandeplaner inom LSS

Längd: 2 tim
Utbildare: Annika Staaf
Pris: 2000 kr (exkl. moms)
För dig som jobbar på ett LSS-boende är det en värdefull och viktig förmåga att både kunna uppfatta en vårdtagares individuella behov och att kunna dokumentera och planera detta behov på rätt sätt. Med denna kurs lär du dig föra anteckningar och dokumentation med god kvalité som ger dig förutsättningarna att göra ett riktigt bra jobb.

Läs mer »

GDPR med uppdateringar och senaste nytt

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Mathias Kågell-Landgren
Pris: 2000 kr (exkl. moms)
Det är snart 3 år sedan GDPR började gälla för offentliga verksamheter. Men det är en sak att göra det grundläggande arbetet, och en annan att efterleva de ambitionerna. Det är nu hög tid att gå igenom hur er behandling av personuppgifter faktiskt har fungerat!

Läs mer »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.