En Piku OnDemand-utbildning

Registratur, arkivering och ärendehantering

Registratur arkivering Josefin Thedeby

Kopplat till offentlighet och sekretess

Registratur och arkivering handlar i slutändan om medborgarens rättigheter. Har du koll på lagstiftningen och principerna som styr ditt arbete?

Arkivering och registrering hänger nära samman med ärendehantering och frågor om offentlighet och sekretess. Du som arbetar med arkivering och registratur måste veta hur du registrerar handlingar och snabbt hittar dem i arkivet – till syvende och sist handlar det om öppenhet gentemot medborgaren, som har rätt att få se allmänna och offentliga handlingar utan dröjsmål. Till det kommer desutom de rent juridiska kraven som arkivsystemet måste uppfylla.

Det är med andra ord många regler att hålla i huvudet – och därför erbjuder vi denna utbildning! Vi tar bl.a. upp offentlighetsprincipens grunder och vad de innebär för dig i arbetet, olika typer av handlingar, vad som ska registeras, ärendehanteringssystem och mycket mer. Efter utbildningen kommer du som deltagare känna dig tryggare med ärendehanteringssystem, ärendeprocess och arkiv för allmänna handlingar.

Registratur arkivering Josefin Thedeby
Josefin Thedeby har 10 års erfarenhet av att vara jurist och chef i kommuner, domstolar och andra offentliga verksamheter. Hon arbetar även som föreläsare och delar med sig av sina kunskaper om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar, registrering, arkiv, GDPR och ärendehantering i praktiken.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom:
• Grunderna om offentlighetsprincipen och hanteringen av allmänna handlingar (TF, OSL och FL)
• Offentlighetsprincipens innebörd; demokrati, öppenhet och objektivitet i förhållande till allmänhet och media. Vad betyder detta för varje tjänsteman i vardagen?
• Vad är en allmän handling (vad betyder inkommen och upprättad handling, hur hanterar en myndighet exempelvis fysisk post, mejl, skrivelser, beslut, protokoll och andra handlingar?
• Vad är skillnaden mellan en allmän handling och en offentlig handling?
• Registrering av allmänna handlingar – vilka handlingar ska registreras?
• Tydliga exempel på vad som bör och vad som måste registreras.
• Vad är ett ärende? När startar en ärendeprocess?
• Vikten av dokumentation och hur denna ska se ut.
• Vad händer efter beslutet? Vikten av uppföljning vid verkställighet.
• Sambandet mellan ärenderegistrering och arkiv.
• Dokumenthanteringsplan och arkivlagstiftning som stöd vid ärenderegistrering och gallring

Vi pratar även i korthet om:
• GDPR: grunder och uppföljning av året som gått.
• Hur förebygger vi att kommunen bryter mot GDPR?
• Offentlighetsprincipen kontra GDPR – hur skiljer vi frågorna åt och vad kan vi lämna ut?

Välkommen med din beställning!

Grupprabatt: Är ni flera som vill se utbildningen? Vi ger 15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare och 25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare. 

För dig som är intresserad av minst 5 utbildningar hänvisar vi till vårt förmånliga Mixpaket som du hittar här

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Inloggning skickas ut nästkommande vardag efter beställning. Licensen för kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Fler OnDemand-utbildningar för dig

mot våld i nära relationer

Mot våld i nära relationer: Med fokus på verktygen

Längd: 5,5 tim
Föreläsare: Ulrika Rogland, Nils Öberg, Maria Rashidi m.fl.
Pris: 1500 kr (exkl moms)

Välkommen till en annorlunda konferens från Piku Utbildningar, med fokus på verktyg för att stödja offren och för att förebygga våld i nära relationer. Hur kan kommuner effektivisera sitt arbete och samtidigt höja kvaliteten och värdet för både offer och förövare?

Beställ »
Stefan Sandström

Hot och våld i offentlig sektor

Längd: 3 tim
Utbildare: Stefan Sandström
Pris: 1500 kr (exkl. moms)
Hur kan du förebygga hotfulla situationer som tjänsteperson/förtroendevald? Hur ska du agera om de inträffar? På denna utbildning går vi igenom detta och mycket mer.

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.