Vad förväntar du dig av en digital utbildning?

eller...

PikuOndemand höjer ribban för digitala utbildningar!

Kurser

Bläddra i vårt OnDemand-utbud:  inspelade utbildningar i hög film-och ljudkvalité som är tillgängliga när och var du vill. 

Vårt kursutbud växer hela tiden och vi vill att det ska passa dig. Om du saknar något i vår kurskatalog är det bara att kontakta oss med dina tips och idéer!

Christian Arnbom

Vinterväghållning och snöröjning

Längd: 2 tim 45 min
Utbildare: Christian Arnbom

Pris: 2000 kr (exkl moms)

Vet du vilket ansvar kommuner och fastighetsägare har vid snöröjning och vinterväghållning? Kommunerna är i egenskap av väghållare skyldig att hålla vägarna i kommunen farbara året om. Vad kommunen ska göra, när det ska göras och hur det ska göras är dock inte lika tydligt och kan missuppfattas, vilket får kan leda till rättsliga konsekvenser.

Beställ »
Sigvard Persson

Att möta människor med psykiatriska diagnoser

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Sigvard Persson

Pris: 2000 kr (exkl moms)

Depressioner, ångest och andra psykiska sjukdomar ökar i samhället. Hur kan du förhålla dig på ett sätt som förmedlar trygghet och som skapar ett bra och utvecklande möte, både för dig och för den drabbade?

Beställ »
Insatser kring lättare psykisk ohälsa

God och nära vård: Nya insatser kring psykisk ohälsa

Längd: 4 h
Föreläsare: Anna Nergårdh, Mikaela Javinger, Åsa Himmelsköld m.fl.
Pris: 2500 kr (exklusive moms)

I slutet av januari 2021 överlämnade Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh ett utredningsförslag om nya insatser vid lättare psykisk ohälsa, där primärvård inklusive kommuner får ett uttalat ansvar. Till denna konferens samlar vi en rad kunniga experter och talare som ger ett brett perspektiv med forskning, praktik och goda förebilder. Precis den typ av konferens med olika infallsvinklar som Piku är känt för!

Beställ »
Borås stad

Boråsmodellen: vägen bort från bidrag

Längd:2 h
Utbildare: Ann-Kristin Rolfsson och
Eva Möller, Borås stad
Pris: 2000 kr (exklusive moms)

Borås sticker ut bland landets alla kommuner vad gäller deras arbete för att minska utanförskap och bidragsberoende. Ta chansen att lära dig från människorna i modellens centrum, med denna onlineutbildning!

Beställ »
Ann Rosenqvist

Specialdag om dödsboanmälningar

Längd: 5 h 11 min
Utbildare: Ann Rosenqvist
Pris: 2 500 kr (exkl. moms)
Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet.

Beställ »

Kurspaket som växer

Hos oss behöver du inte betala för hundratals utbildningar, när du bara behöver några som passar dig. Med våra kurspaket betalar du bara för det du har nytta av i din yrkesroll. Kurspaketen växer hela tiden med fler högaktuella och anpassade utbildningar för ditt intresseområde, utan att du behöver betala något extra. 

Skulle du vilja ha kurspaket i andra ämnen? Hör av dig så ordnar vi det!

Vad är Piku Ondemand?

Piku OnDemand är den digitala sidan av utbildningsföretaget Piku. Här hittar du våra populära utbildningar för offentlig sektor i inspelad version, som du kan se var och när det passar dig! 

Vi erbjuder enstaka kurser och paketlösningar för arbetsplatser som vill utbilda många på samma gång för ett smart pris.

Kontakta oss

Du når oss lättast vardagar 8-16 på:

076 734 20 20 29
marie-louise.frisk@piku.se

Du kan också kontakta någon i Piku-teamet direkt, se nedan. Klicka på medarbetaren för att se mer info och kontaktinformation.

Postadress:
Piku AB
Dammvägen 1
246 57 BARSEBÄCK

Besöksadress: 
Hyllie Stationstorg 31, vån 6
215 32 MALMÖ

 

Jeanette "Zetta" Adolfsson

Jeanette Adolfsson,
Projektkoordinator

Christer Grankvist

Christer Grankvist,
Utbildningschef

Yi-Wen Chen

Yi-Wen Chen,
Projektledare

Ingrid Haraldsson

Ingrid Haraldsson,
VD

Marie-Louise Frisk

Marie-Louise Frisk, Utbildnings-
samordnare

Saga Jonsson

Saga Jonsson,
Kommunikatör

Jeanette "Zetta" Adolfsson

Jeanette Adolfsson, Projektkoordinator

Christer Grankvist

Christer Grankvist, Utbildningschef

Marie-Louise Frisk

Marie-Louise Frisk, utbildnings-
samordnare

Yi-Wen Chen

Yi-Wen Chen, Projektledare

Ingrid Haraldsson

Ingrid Haraldsson, VD

Saga Jonsson

Saga Jonsson, Kommunikatör

Digital inspiration för God och nära vård

Ett digitalt kurspaket för vård och omsorg

Har ni fattat beslut om att införa God och nära vård i praktiken? Då finns all anledning att fira – och börja fundera över hur det ska gå till.

Därför erbjuder Piku en exklusiv paketlösning för kommuner som vill ge en extra skjuts till arbetet mot en god och nära vård. Vi har paketerat ett stort antal digitala föreläsningar som inspirerar och stödjer regioner och kommuner i arbetet med God och Nära vård i praktiken. Fördelarna är många – inte minst priset!

Ni får tillgång till de främsta experterna och inspiratörerna i en årslicens med obegränsad tillgång. Till ett fast pris får samtliga medarbetare och politiker full tillgång till all digital inspiration i paketet, 24 timmar om dygnet, alla dagar under ett helt års tid. Vi kommer dessutom att löpande fylla på med ännu mer högaktuella föreläsningar i paketet – utan extra kostnad!

Ingrid Haraldsson
Har du frågor om paketet, eller vill du lägga en beställning? Hör av dig till mig!

I startpaketet ingår:

Paketet består i dagsläget av 12 digitala inspirationer och redan i januari 2021 fyller vi på med en nyinspelad konferens om kommunernas ansvar för personer med lättare psykisk ohälsa. Efter det fortsätter vi att fylla på med fler konferenser, föreläsningar och utbildningar.

Redan nu ingår:

 • Utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” – Anna Nergårdh.
 • Föreläsningen ”Personcentrerad vård ur ett anhörig- och patientperspektiv” – Hans-Inge Persson
 • Konferensen ”God och nära vård i praktiken” (8 okt 2020) med perspektiv som: Regeringens intentioner, Nationellt perspektiv, Forskning, Patientperspektiv, Goda exempel, Ledarskap och styrning mm.
 • Utredningen ”Framtidens socialtjänst” – Margareta Winberg.
 • Analys och Konsekvenser ”Framtidens Socialtjänst del 2” – Annika Staaf
 • Föreläsningen ”Ledarskapets betydelse för utveckling av god och nära vård” – Ralph Harlid
 • Föreläsningen ”Borgholmsmodellen – hemsjukhus och hälsocentral som blivit ett föredöme” – Åke Åkesson
 • Föreläsningen ”Omställningen till god och nära vård – vad blir skillnaden för kommuner och primärvård?” – Katarzyna Wikström 
 • Föreläsningen “Att åldras i ett främmande land” – Anna Melle
 • Föreläsningen “Förändringsledning” – Lars JO Larsson
 • Föreläsningen “Att arbeta och leda på distans” – Lars JO Larsson
 • Föreläsningen “Imponerande bemötande” – Lars JO Larsson

DigiKurser

kompetensutveckling för baspersonal inom vård och omsorg

Satsa på personalutveckling och förbli en attraktiv arbetsgivare!

Att locka och behålla personal inom vård och omsorg är en utmaning för många av landets kommuner. Goda kollegor och bra ledarskap är viktigt (särskilt för yngre generationer), men även möjligheter till personlig utveckling är viktigt!

Vi hjälper er att bli en attraktivare arbetsgivare genom det vi kallar DigiKurser. Det är paket med många digitala utbildningar särskilt utformat för baspersonal inom vård och omsorg. Arbetsgivaren abonnerar årsvis och betalar utifrån antal användare. 

För att alla ska få möjligheten till utbildning, har vi valt en prismodell där utbildningarna kostar så lite som 20 kr/ kurs och medarbetare! Vi fyller kontinuerligt på med nya kurser, utan att pris på
abonnemanget ändras.

 

Ingrid Haraldsson
Har du frågor om DigiKurser, eller vill du lägga en beställning? Hör av dig till mig!

kursutbud

Vårt grundutbud av kurser är alltid aktuellt och uppdaterat och utöver det kan vi designa ytterligare kurser för varje kund. Det fina med vår kundanpassning är att våra kunder inte behöver betala för ett stort antal utbildningar som de ändå inte vill ha!

Vi erbjuder kurser inom:

Akutsjukvård
Anatomi och fysiologi
Anhörigperspektiv
Arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats
Att arbeta med tolk – när och hur?
Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning
Barnkonventionen
Basala hygienrutiner
Belastningsergonomi
Bemötande LSS
Brandskydd på jobbet – grundkurs
Demensbyn i Svendborg, Danmark
Demensvård
Dokumentation och genomförandeplaner
FN:s konvention om funktionsnedsättning
Framgångsrikt ledarskap i offentlig sektor
Förebygg sämre mående hos personer inom LSS
Förändringsledning (change management)
GDPR, dataskyddsförordningen
Grundläggande arbetsrätt, LAS och MBL
HLR
Hot och våld i arbetsmiljön
Introduktionskurs för vikarier
Ledarskap i personcentrerad vård
Ledarskap på distans 
Ledarutbildning BAS
Lex Maria
Lex Sarah
Livsmedelshygien
Lyftteknik
Lågaffektivt bemötande
Motiverande svåra samtal
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – en orientering
Palliativ vård
Patientsäkerhet – PSL
Personcentrerad vård – vad är det?
Personlig assistent – en möjliggörare!
Projektledning och projektarbete
Psykisk ohälsa hos äldre
Rättshaverister – hur möter vi dem?
Sekretess och tystnadsplikt i vård och omsorg
Självmordsprevention, depression, riskbedömning samt självskadebeteenden
Smärta hos äldre – vad bör man tänka på?
Social dokumentation
Socialrätt – få koll på lagen
Sorgebearbetning
Stresshantering i vården
Svåra samtal
Sårvård
Traumabehandling
Uppkopplad eller avkopplad inom vården
Vårdbedömningar via telefon

Jeanette "Zetta" Adolfsson

Jeanette Adolfsson,
Projektkoordinator

Jeanette ansvarar för adressregistret som vi använder i våra mejlutskick. Henne kontaktar du t.ex. om du vill få våra nyhetsbrev och utskick eller om du vill avregistrera dig från dem, eller om du kanske har bytt mejladress. 

Christer Grankvist

Christer Grankvist,
Utbildningschef

Christer kontaktar du när du har frågor och funderingar av alla slag kring utbildningar som berör den offentliga sektorn. Det kan t.ex. handla om utbildningar vi redan bjudit in till, behov av kommande utbildningar eller önskemål om skräddarsydda utbildningar som ska genomföras på er hemmaplan.

Yi-Wen Chen

Yi-Wen Chen,
Projektledare

Yi-Wen är projektledare för vår kommande BraveTalk-konferens “Mot väpnat våld i Sverige”. Hör av dig till Yi-Wen med frågor och funderingar om konferensen!

Ingrid Haraldsson

Ingrid Haraldsson,
VD

Ingrid är grundare av Piku! Henne kontaktar du när du har idéer om samarbete med oss, om du vill ha rådgivning kring er verksamhetsutveckling eller diskutera utbildningar. Ingrid ansvarar också för vår konferensverksamhet, bl.a. vår årliga, nationella välfärdskonferens Future and Welfare.

Marie-Louise Frisk

Marie-Louise Frisk,
Utbildningssamordnare

Marie-Louise är utbildningssamordnare och administratör, d.v.s. ”spindeln i nätet” på Piku. Marie-Louise kontaktar du när du har någon fråga om våra utbildningar (i kalendariet eller ondemand) eller vi ha hjälp med något – stort som smått!

Saga Jonsson

Saga Jonsson,
Kommunikatör

Saga sköter Pikus externa kommunikation, d.v.s. hemsidor, utskick och sociala medier. Kontakta henne om du har frågor om information som står i våra olika kanaler, eller övriga funderingar om Pikus kommunikation!