Missbruk, trauma och samsjuklighet

Ett avgörande hinder för rehabilitering

Trauma är den enskilda faktorn som är mest länkad till missbruk enligt internationell forskning.

Ändå finns det nästan aldrig med i svensk missbrukvård, vare sig i planering eller behandling. Detta ger långtgående och allvarliga konsekvenser. Om traumat inte behandlas kommer det att finnas kvar och ständigt skapa en påtaglig återfallsrisk – i bästa fall blir det till ett livslångt lidande för klienten. Trauma är också den viktigaste faktorn bakom andra psykiska störningar såsom personlighetsstörningar och psykoser och dessa är i sin tur länkade till missbruket och den misär detta medför.

En annan viktig faktor som inte får den uppmärksamhet som den förtjänar är anknytningsstörningar. De flesta som har ett svårt missbruk har inte en enda person som de kan lita på i sitt nätverk och är helt oförmögna att bygga upp tillitsfulla relationer. Detta är ett avgörande hinder för rehabilitering.

Utbildningen vänder sig till de personalgrupper som möter patienter, brukare och klienter med psykisk störning och missbruksproblematik samt deras arbetsledare/chefer. Vi går igenom hur trauma och missbruk ska och inte ska hanteras, och hur trauma, missbruk och samsjuklighet hänger samman.

Stefan Sandström

Stefan Sandström har arbetat med beroendeproblematik i mer än 35 år i Sverige och i Finland på HVB, som terapeut, handledare och utbildare. Stefan är också författare till många böcker, t.ex. ”Missbruk, trauma och samsjuklighet” (Gothia förlag 2019).

Pris

 2000 kr (exkl. moms) per användarlicens.

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.
25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

Utbildningen är 1 timme och 25 minuter lång. 

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning. 

Andra utbildningar för dig:

Barn som upplever våld och förtryck i hemmet

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Annika Staaf
Pris: 2000 kr exkl moms
Idag lever fler än 200 000 barn med våld i hemmet. Från den 1 juli 2021 gäller ny lagstiftning som ska förbättra situationen för dessa barn och fler ändringar kan komma under 2022 – uppdatera dig på nyheterna med denna onlineutbildning!

Läs mer »

Dokumentation och genomförandeplaner inom LSS

Längd: 2 tim
Utbildare: Annika Staaf
Pris: 2000 kr (exkl. moms)
För dig som jobbar på ett LSS-boende är det en värdefull och viktig förmåga att både kunna uppfatta en vårdtagares individuella behov och att kunna dokumentera och planera detta behov på rätt sätt. Med denna kurs lär du dig föra anteckningar och dokumentation med god kvalité som ger dig förutsättningarna att göra ett riktigt bra jobb.

Läs mer »