LAS-utredningen presenteras

För dig som jobbar med HR i kommun eller region

LAS-utredningen, En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30) kommer att innebära arbetsrättsliga förändringar inom kommuner och regioner.

Redan innan utredningen presenterades startade debatten om dess innehåll, både från arbetsmarknadens parter och politiker i både regering och opposition.

Utredningens förslag kommer, om de genomförs, att få konskevenser för en del arbetsrättsliga frågor inom kommun och region. Förslagen innebär bland annat möjlighet till undantag från turordning, förändrade regler avseende ogiltigförklaring av uppsägning, tillräckliga kvalifikationsbegreppet i samband med omplacering samt skyldighet för arbetsgivaren att tillhandahålla skälig kompetensutveckling. Det kommer också att uppstå en del tolkningsmässiga svårigheter som sannolikt måste prövas i domstol.

Denna föreläsning syftar till att medvetandegöra dig som jobbar med HR om utredningens förslag och arbetsrättsliga konsekvenser inom kommun och region.

Vi går igenom:

  • Ändrade regler för möjlighet att ogiltigförklara en uppsägning – men nuvarande möjlighet kvarstår vid brott mot annan lagstiftning, exempelvis diskrimineringslagen (sålunda kan här uppstå gränsdragningsproblem)
  • Möjlighet att undanta 5 arbetstagare från turordningslistan
  • Förändrad definition på tillräckliga kvalifikationer vid omplacering inom turordning
  • På längre sikt (kräver förändring av kollektivavtal) förändringar i möjlighet att slå samman driftsenheter
  • Skyldighet för arbetsgivare att i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling till arbetstagare
  • Skadeståndsansvar (efter uppsägning) för arbetsgivare som inte i skälig utsträckning erbjuder kompetensutveckling
  • Förändrade regler avseende företrädesrätt till återanställning avseende anställda på anställningsformen allmän visstidsanställning
Georg Frick

Georg Frick är expert på praktisk arbetsrätt, författare, rådgivare och arbetsgivarkonsult och en av Sveriges mest uppskattade utbildare. Han anlitas av många företag, kommuner, landsting och kommunala bolag för rådgivning och utbildning. Georg har skrivit flera böcker inom området arbetsrätt och lön.

Pris

 2000 kr (exkl. moms) per användarlicens.

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.
25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

Utbildningen är 1 timme och 40 minuter lång. 

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning. 

Andra utbildningar för dig:

När arbetstagaren inte klarar av sitt arbete

Längd: 6 tim 30 min
Utbildare: Georg Frick
Pris: 2 500 kr (exkl. moms)

Även om man misstänker att en anställd inte klarar sitt arbete innebär det inte alltid att så är fallet – och även om det stämmer, är det en känslig situation som måste hanteras rätt. Hur får du som chef agera i denna situation?

Läs mer »

Motiverande samtal

Längd: 1 tim 47 min
Utbildare: Lars JO Larsson
Pris: 2000 kr (exkl. moms)

Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade.

Läs mer »