Sekreterar-
dagarna 2023

Inspiration | Nätverkande | Nya perspektiv

Varmt välkommen till konferensen för kommunsekreterare och nämndsekretare i landets alla kommuner!

Som sekreterare är du en av de viktigaste spelarna i kommunal styrning och förvaltning, länken och balansen mellan politik och förvaltning. Många gånger är det en ensamroll med tungt ansvar som kräver att du har en bred och djup kompetens. Ändå är det sällan som just din yrkeskår får den fulla uppmärksamheten som ni förtjänar.

Just därför har Sekreterardagarna kommit till!
Piku Utbildningar hälsar dig varmt välkommen till Sekreterardagarna 2023, en lunch-till-lunch-konferens fylld till brädden med kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte!

Du får ta del av ett späckat program med intressanta talare som vi hoppas ska ge dig nya perspektiv och berika ditt arbete på hemmaplan. Kvällen den 25 har vi en gemensam 3-rättersmiddag som såklart bjuder på god mat, mingel och samtal, men också musikunderhållning och korandet av Årets Sekreterare 2023!

Samla ihop kollegorna så ses vi i Malmö den 25 – 26 oktober!

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Programpunkter och talare

med reservation för ändringar och tillägg

11.30 Lunch

12.30 Inledning

Gunnar Wetterberg

12:40 Vad ska vi ha kommuner till, egentligen?

Gunnar Wetterberg, författare, historiker, tv-personlighet och f.d. diplomat
Kommunerna och regionerna är något av det svenskaste som finns. Gunnar Wetterberg berättar om det lokala självstyrets djupa rötter, om hur de hjälpt till att forma dagens Sverige, varför de kan vara rätt bra att ha – men också vad som borde förändras.

Martin Güll

13:10 En framtidsspaning om AI och digitaliseringen i offentlig sektor

Martin Güll, tidigare digitaliseringsdirektör, Helsingborgs stad
Sveriges digitaliseringsmyndighet DIGG har räknat ut att offentlig sektor kan spara 140 miljarder per år genom att använda befintlig AI teknik. Vad är utmaningen med digitalisering i kommuner och varför är det så viktigt? Vad är digitalisering? Vad är egentligen AI? Vad kommer det betyda för din verksamhet i kommunen? Och är det kanske din nya bästa kollega? Du kommer få massor av exempel och praktiska tips.

Fia-Ewald

13:40 Informationssäkerhet – hur gör man?

Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert
Du ska jobba med informationssäkerhet…men vad är det? Det står att information ska klassas men hur gör jag det i praktiken? Plötsligt är alla involverade – hur organiserar jag det och vem ska göra vad? Känner du igen dig?

14:10 Fikapaus

Marie Nikonoff, kommunsekreterare

14:40 Sekreteraren – balansaktören mellan politik och förvaltning

Marie Nikonoff, expert inom nämndadministration
En nämnd- och kommunsekreterare ska vara specialist på ärendehantering och generalist i kommunkunskap. Hen ska vara neutral och objektiv och att arbeta nära nämndens ordförande medför en svår balansgång, inte minst gentemot andra politiker. Därtill kommer krav på mod och integritet för att kunna försvara god ärendehantering.

Fia-Ewald

15:15 Nämndsekreteraren och säkerhetsfrågorna

Fia Ewald, informtionssäkerhetsexpert
Vid hot mot kommunen eller landet kommer vissa arbetsuppgifter att prioriteras bort till förmån för nya. Hur kan det bli i praktiken?

15:50-16:20 Break out sessions

Vi delar upp oss i mindre grupper för att diskutera följande ämnen:

Oskrivna regler för sekreteraren – gamla kvarlevor från förr eller fyller de en funktion?
Hur de mjuka värdena har förändrats sedan 80-talet i sekreterarrollen; Språket, retoriken, bemötandet, klädkoderna och digitaliseringen.
Samtalsledare: Marie Nikonoff, expert inom nämndadministration

Rutin för nämndinitiativ, från A till Ö
Oberedda ärenden kan plötsligt dyka upp i mötet, som kan skapa osäkerhet både i nämnd och förvaltning. En pedagogisk och tydlig rutin för alla berörda underlättar.
Samtalsledare: Aleksandra Palmén, kommunjurist, Trelleborgs kommun

Rättssäkert protokoll
Vilka är de lagliga grunderna för protokollskrivning? Hur skriver du ett rättssäkert protokoll? Några exempel.
Samtalsledare: Helena Meier, kommunjurist, Danderyds kommun

18:30 Middag

Inklusive fördrink och mingel samt underhållning och prisutdelning till Årets Sekreterare 2023!

08:30 Sammanfattning av gårdagen

Helena Meier

08:40 Lagkraven för beredning i nämnd och fullmäktige

Helena Meier, kommunjurist, Danderyds kommun och särskild ledamot i kammarrätten, Stockholm
Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vid initiering och beredning av ärenden? Finns ändamålsenliga riktlinjer för hur ärenden ska beredas inför beslut? Är beslutsunderlagen ändamålsenligt utformade? Tillämpas kommunallag och riktlinjer för ärendeberedning så att lagens krav kan uppnås? Det är några av kraven som inte alltid är lätta att uppfylla.

Sophia Hydén

09:10 Att drifta ett E-arkiv – erfarenheter från Helsingborgs stad

Sophia Hydén, stadsarkivarie, chef för Helsingborgs Stadsarkiv
Helsingborgs stad har ett e-arkiv i drift sedan sju år och delar med sig av sin resa av både med- och motgångar. Vad är viktigt att tänka på och vilka är fallgroparna? Hur kan man ha ett långsiktigt perspektiv på e-arkivering? Vad innebär e-arkivet specifikt för nämnd- och kommunsekreterarnas arbete? Hur utvecklar Helsingborgs stad sitt e-arkiv i nästa steg?

09:40 Fikapaus

Hans Frank

10:10 Gränsdragningen mellan politik och förvaltning

Hans Frank, politiker och vice ordförande för Liberalerna, Hörby kommun
Ett politiskt perspektiv på hur man kan skapa ett välfungerande samarbete mellan politik och förvaltning, och hur sekreterarens roll kan se ut. Hur kan sekreteraren underlätta och stödja i nämnder och styrelser? Finns några skillnader mellan nämnder och kommunala bolag härvidlag?

Anna Gillquist

10:40 Säker digital kommunikation – från döda faxen-projektet till nationell digital infrastruktur

Anna Gillquist, digitaliseringsstrateg, Region Skåne
Inera och DIGG utvecklar tillsammans en ny digital infrastruktur för säker digital kommunikation (SDK). Det innebär att offentlig sektor äntligen kan sluta använda faxen och skicka känslig information digitalt på ett säkert sätt. Vad är SDK, varför behövs det och vilka fördelar finns med att använda SDK?

Jakob Carlander

11:10 Att möta rättshaveristiskt beteende

Jakob Carlander, leg. psykoterapeut och författare (Foto: Marcus Gustafsson)
Hur bemöter vi personer som på ett destruktivt sätt driver sin egen sak och vägrar acceptera beslut eller andra obevekliga omständigheter? Personer som med sina långtgående krav och ständiga missnöje kan påverka arbetsmiljön på ett ytterst negativt sätt. Om vikten av att lära känna, förstå och möta/bemöta personer med rättshaveristiskt beteende.

12:00 Avslutning och lunch

Gunnar Wetterberg

Gunnar Wetterberg

Gunnar Wetterberg är före detta diplomat, chef på SKR, politiskt sakkunnig på SACO, historiker, författare och tv-kändis från bl.a. På Spåret och Fråga Lund. Han är också ledamot av Utrikespolitiska institutets styrelse sedan 2020, och som vi alla vet, en väldigt uppskattad föreläsare!

Martin Güll

Martin Güll

Martin Güll har lång erfarenhet av utveckling, innovation and ledarskap, senast från rollen som digitaliseringsdirektör i Helsingborgs stad. Helsingborg har nyligen utsetts till en av Europas mest innovativa städer. Tidigare har han jobbat som affärsutvecklingschef för Skånetrafiken och sjösatte då det nya biljettsystemet som ökade kundnöjdheten från 45% till över 90%. Med 15 år i näringslivet, bland annat som produktchef på Sony Ericsson, så är han idag en gränsgångare mellan näringsliv och offentlig sektor. Idag hjälper han kommuner med AI, klimatneutrala smarta städer och är projektledare för ett projekt för införande av självkörande bussar.

Fia-Ewald

Fia Ewald

Som informationssäkerhetschef på regionnivå och som chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet har Fia fått erfarenhet från organisationer inom både offentlig och privat sektor samt informationssäkerhetsfrågor på den nationella nivån. Idag är hon informationssäkerhetsexpert och anlitas av bl.a. kommuner för sin expertis.

Marie Nikonoff, kommunsekreterare

Marie Nikonoff

Marie Nikonoff är verksam som kommunsekreterare på kommunledningsförvaltningen i Linköpings kommun i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott. Hon är en van och uppskattad kursledare i kvalificerad nämndadministration, sammanträdesteknik och protokollskrivning.

Aleksandra Palmén

Aleksandra Palmén

Med erfarenhet från både statlig och kommunal förvaltning är Alekandra idag enhetschef för Kansli- och överförmyndarenheten samt kommunjurist i Trelleborgs kommun. Aleksandra har stor arfarenhet av att leda och utveckla verksamhet med kvalificerad förvaltningsrättslig ärendehantering som kräver ett effektivt och professionellt arbetssätt.

Helena Meier

Helena Meier

Till vardags är Helena kommunjurist i Danderyds kommun men har också ett expertuppdrag som särskild ledamot i kammarrätten i Stockholm. Hon har en mångårig bakgrund som jurist i kommuner men också som förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting (nu SKR). Hon är en uppskattad föreläsare och även författare till boken Ny i kommunal verksamhet.

Sophia Hydén

Sophia Hydén

Sophia Hydén är stadsarkivarie och chef för Helsingborgs Stadsarkiv och har lång erfarenhet av att jobba med modernisering av informationsförvaltning och övergången från analog till digital. Hon har jobbat med arkiv- och informationsförvaltning i 20 år, i Helsingborg de senaste sju åren där hon varit med om att införa Helsingborgs stads nya e-arkiv.

Hans Frank

Hans Frank

Hans Frank (L) är politiker i Hörby kommun och vice ordförande för Liberalerna i Hörby. Han har många års erfarenhet från politiska uppdrag i flera olika nämnder och kunskap om hur ett bra samarbete mellan nämnd, nämndsekreterare och förvaltning ska se ut.

Anna Gillquist

Anna Gillquist

Anna Gillquist är digitaliseringsstrateg och har även ett regeringsuppdrag som regional digitaliseringskoordinator för Skåne. Anna har arbetat med digital utveckling inom offentlig sektor sedan 2005 med uppdrag i Malmö stad, på Sveriges kommuner och Regioner och nu på Regional utveckling inom Region Skåne. Resan från lokal till nationell och nu regional nivå har gett en bra inblick i utmaningar och möjligheter för de olika nivåerna. Till vardags arbetar hon med att driva på och skapa förutsättningar för digitalisering både inom offentlig sektor och näringsliv.

Jakob Carlander

Jakob Carlander

Jakob Carlander, leg. psykoterapeut och författare, har under de senaste tio åren forskat på rättshaveristiskt beteende och handlett ett stort antal arbetsplatser inom offentlig förvaltning i ämnet. Han har skrivit flera böcker inom psykiatri, vård och omsorg, bemötande m.m., bl.a. Möta människor med rättshaveristiskt beteende: handbok för yrkesverksamma.

Anmälan
Anmälan är bindande, men du kan utse en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.
Ange utan bindestreck
Du har rätten att be oss berätta vilka uppgifter vi har om dig samt att be oss radera dessa om du skulle vilja.

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.