Search

En inspirationskonferens från Piku Utbildningar

hållbara socialsekreterare

Hållbara socialsekreterare

Om arbetsmiljö, trygghet och nya arbetssätt

Välkommen till ny inspiration kring socialsekreterarens arbete och arbetsmiljö!

Många socialsekreterare söker sig idag bort från jobbet, otryggheten, hoten, stressen och den alltför stora arbetsbördan. Kvar finns kommunerna med allt större problem att tillgodose invånarnas behov av stöd och service, och något färre socialsekreterare som ska göra ännu mer arbete.

En ekvation som inte går ihop.

Flera undersökningar har visat varför socialsekreterare säger upp sig, frågan är vad man kan göra för att vända trenden?
Det finns goda exempel på kommuner som förändrar för att behålla sina medarbetare och det finns många sakkunniga förslag som vilar på forskning och noggranna analyser och utredningar. Vi ser dem varje dag i flödet i olika media.

Därför gör vi den här konferensen för dig! 

Med Hållbara socialsekreterare vill vi:

  • samla expertis och goda exempel för att diskutera vad vi kan göra för att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare i landets kommuner.
  • att du som är socialsekreterare eller chef till socialsekreterare ska få tillfälle till fördjupning, erfarenhetsutbyte och reflektion och kunna ta konkreta förslag med dig hem.
  • inspirera er att utveckla en arbetssituation för socialsekreterarna som gör att de ni redan har vill stanna kvar och att nya kollegor vill jobba hos er.

Varmt välkommen till en inspirerande konferens om ett viktigt ämne!

4 teman

Hållbara Socialsekreterare är en livesänd halvdagskonferens som bjuder på föreläsningar och diskussioner om fyra aktuella teman. Varje tema-pass består av en föreläsning samt en Q&A där du som deltar kan ställa frågor till föreläsaren.

TEMA 1: Hållbar arbetsmiljö utan hot och våld

TEMA 2: Bob och informationsutbyte mellan olika myndigheter

TEMA 3: Kriminella samarbeten mot det allmänna och privata

TEMA 4: Socialtjänsten och gängkriminaliteten

Dokumentation från alla föreläsningar och samtal sammanställs till en rapport som tillhandahålls efter konferensen, och som du kan ha stor nytta av på hemmaplan.

Program

08.30 | Inledning

08.35 | TEMA 1: Hållbar arbetsmiljö utan hot och våld

Många socialsekreterare söker sig idag bort från jobbet, otryggheten, hoten, stressen och den alltför stora arbetsbördan. Vad kan kommunen som arbetsgivare göra för att vända den negativa trenden? Hur kan ett hållbart arbetsliv inom socialtjänsten skapas? Vad säger forskningen och hur blir resultatet i verkligheten?
Medverkande: Pia Tham

09.20 | Q&A med Pia Tham

09.25 | TEMA 2: Bob och informationsutbyte mellan myndigheter

År 2023 fick Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse uppdraget att föreslå en ny samverkansstruktur för arbete med barn och unga i och i närheten av miljöer kopplade till organiserad brottslighet (Ju2023/00972). I förslaget nämns den nya samverkansstrukturen Bob. Hur skiljer Bob sig från nuvarande samverkansformer, vilka utmaningar och hinder kan finnas och framför allt: Vad krävs för att lyckas med Bob?
Medverkande: Ann-Charlotte Krause

10.10 | Q&A med Ann-Charlotte Krause

10.15 | Paus

10.35 | TEMA 3: Kriminella samarbeten mot det allmänna och privata

Amir Rostami kommer i sin föreläsning fokusera på det aktuella "svenska tillståndet" i relation till organiserad brottslighet. I sin presentation kommer han att diskutera utvecklingen och omfattningen av de organiserade brott, deras inverkan på samhället i stort och på lokalsamhällen i synnerhet. En central del av föreläsningen kommer att ägnas åt hur socialtjänsten kan arbeta förebyggande mot gängkriminalitet, och vilka strategier som kan vara effektiva i att motverka organiserade brott.
Medverkande: Amir Rostami

11.20 | Q&A med Amir Rostami

11.25 | TEMA 4: Socialtjänsten och gängkriminaliteten

Malmöpolisens nära samarbete med olika myndigheter, inklusive kommunen, är ett exempel på en avgörande betydelse för i att bekämpa brottsligheten. Samarbetena har redan varit effektiva, men det finns utrymme för ännu bättre samordning och samarbete. Hur kan det se ut för socialtjänstens del?
Medverkande: Ardavan Khoshnood

12.10 | Q&A med Ardavan Khoshnood

12.15 | Sammanfattning

12.30 | Avslutning

Medverkande

Pia Tham

Pia Tham

Pia Tham är socionom och professor i socialt arbete vid Uppsala universitet. Hon har forskat i två decennier och på senare år har forskningen handlat om vad som karaktäriserar friska arbetsgrupper med låg personalomsättning. Ett exempel är ett projekt som visade på positiva resultat, vakanser fylldes och personalomsättningen avstannade i de fem teamen.

Ann-Charlotte Krause

Ann-Charlotte Krause

Ann-Charlotte Krause har jobbat med brottsförebyggande frågor i samverkan med kommun och andra aktörer sedan början av hennes poliskarriär. Hennes uppfattning är att de allra flesta som jobbar med barn och ungdomar har viljan att göra skillnad och möjliggöra positiv förändring, men att mandat, resursfrågor, prioriteringar och rädsla för att göra fel ofta kommer i vägen för den viljan. Med införandet av BOB ser Ann-Charlotte fram emot en samverkansstuktur där man tillsammans ska arbeta för att vända utvecklingen för barn och ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet.

Amir Rostami

Amir Rostami

Amir Rostami är professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle samt forskare vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Amir forskar inom organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, särskilt kriminell organisering i Sverige. Amir har även varit regeringens utredare och senior rådgivare till Sveriges nationella samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Ardavan Khoshnood

Ardavan Khoshnood

Ardavan Khoshnood är kriminolog, forskare, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus. Han är kriminolog med forskningsintressen som Brottslighet, Psykisk ohälsa och invandring, Gängkriminalitet och Våldsbrott. Ardavan är också gästföreläsare vid det internationella masterprogrammet i kriminologi samt polisutbildningen vid Malmö Universitet.

Detaljer

Anmäl dig här

Observera att anmälan är bindande. Om du får förhinder kan du utse en ersättare som tar din plats på konferensen.

Ange utan bindestreck
Du har rätten att be oss berätta vilka uppgifter vi har om dig samt att be oss radera dessa om du skulle vilja.

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val. 

Rabatt på Politikerpaketet!

Du får 20% rabatt på Politikerpaketet om du lägger en beställning i februari månad. Vi erbjuder en kostnadsfri provperiod på valfri utbildning i paketet i 14 dagar.