Digikurser: kompetensutveckling för baspersonal i vård och omsorg

Satsa på kompetensutveckling och förbli en attraktiv arbetsgivare!

Att locka och behålla personal inom vård och omsorg är en utmaning för många av landets kommuner. Goda kollegor och bra ledarskap är viktigt (särskilt för yngre generationer), men även möjligheter till personlig utveckling är viktigt!

Vi hjälper er att bli en attraktivare arbetsgivare genom det vi kallar DigiKurser. Det är paket med många digitala utbildningar särskilt utformat för baspersonal inom vård och omsorg. Arbetsgivaren abonnerar årsvis och betalar utifrån antal användare. 

För att alla ska få möjligheten till utbildning, har vi valt en prismodell där utbildningarna kan kosta så lite som 20 kr/ kurs och medarbetare! Vi fyller kontinuerligt på med nya kurser, utan att pris på abonnemanget ändras.

Ingrid Haraldsson
Har du frågor om paketet, eller vill du lägga en beställning? Hör av dig till mig!

Kursutbud

Vårt grundutbud av kurser är alltid aktuellt och uppdaterat och utöver det kan vi designa ytterligare kurser för varje kund. Det fina med vår kundanpassning är att våra kunder inte behöver betala för ett stort antal utbildningar som de ändå inte vill ha!

Vi kan erbjuda kurser inom exempelvis: 

Akutsjukvård
Anatomi och fysiologi
Anhörigperspektiv
Arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats
Arbetsmiljöansvar och covid-19
Att arbeta med tolk – när och hur?
Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning
Att åldras i främmande land
Barnkonventionen
Basala hygienrutiner
Belastningsergonomi
Bemötande LSS
Brandskydd på jobbet – grundkurs
Borgholmsmodellen
Demensbyn i Svendborg, Danmark

Demensvård
Dokumentation och genomförandeplaner inom äldrevård och LSS
FN:s konvention om funktionsnedsättning
Framgångsrikt ledarskap i offentlig sektor
Förebygg sämre mående hos personer inom LSS
Förändringsledning (change management)
GDPR, dataskyddsförordningen
God mat på äldre da’r
God och nära vård-utredningen
Grundläggande arbetsrätt, LAS och MBL
Hemsjukvård
HLR
Hot och våld i arbetsmiljön
Imponerande bemötande
Introduktionskurs för vikarier
Jobbiga samtal med jobbiga typer
Ledarutbildning BAS
Ledarskap i extrema situationer
Ledarskap i personcentrerad vård
Ledarskap på distans 
Ledarutbildning BAS
Lex Maria
Lex Sarah
Livsmedelshygien
Lyftteknik
Lågaffektivt bemötande
Missbruk, trauma och samsjuklighet
Motiverande svåra samtal
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – en orientering
Palliativ vård
Patientsäkerhet – PSL
Personcentrerad vård – vad är det?
Personlig assistent – en möjliggörare!
Projektledning och projektarbete
Psykisk ohälsa hos äldre
Rättshaverister – hur möter vi dem?
Sekretess och tystnadsplikt i vård och omsorg
Självmordsprevention, depression, riskbedömning samt självskadebeteenden
Smärta hos äldre – vad bör man tänka på?
Socialtjänstens dokumentation
Socialrätt – få koll på lagen
Sorgebearbetning
Stresshantering i vården
Sårvård
Traumabehandling
Uppkopplad eller avkopplad inom vården
Vårdbedömningar via telefon
Äldre och missbruk

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.