Arbetsmiljöansvar och Covid-19

För dig som är chef eller politiker i pandemins tid

Under 2020 avslöjades det ena rysliga exemplet på smittspridning av Covid-19 efter det andra. Vet du om ditt personliga straffrättsliga ansvar som chef / politiker?

I en av Skånes småkommuner har en chef medvetet utsatt både vårdtagare och anställda för smitta med motiveringen: ”Vi har svårt att hitta vikarier så du får jobba tills du får symptom, även om du har utsatts för smitta”. Olagligt? Javisst! Ansvariga och riskerar dagsböter och fängelse.

I Coronakrisens tid väcks frågor om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, ett ansvar som vilar på både chefer och politiker. Arbetsgivare, det vill säga chefer och förtroendevalda politiker kan ställas inför domstol för arbetsmiljöbrott och då handlar det om ett personligt straffrättsligt ansvar med dagsböter och fängelse i straffskalan.

Misstag kan leda fram till allvarliga konsekvenser för arbetstagare och arbetsgivare. Exempelvis personal inom vård- och omsorg med bristfällig skyddsutrustning, oro för smittorisk, arbetstagare som insjuknar och avlider som en konsekvens av virussmitta på jobbet.

Denna utbildning syftar till att medvetandegöra chefer och förtroendevalda politikers arbetsmiljö- och straffansvar i samband med Covid-19. Vi går igenom var det straffrättsliga ansvaret ligger, och hur man som chef eller politiker bör agera när smittan riskerar att sprida sig bland anställda.

Georg Frick

Georg Frick är expert på praktisk arbetsrätt, författare, rådgivare och arbetsgivarkonsult och en av Sveriges mest uppskattade utbildare. Han anlitas av många företag, kommuner, regioner och kommunala bolag för rådgivning och utbildning. Georg har skrivit flera böcker inom området arbetsrätt och lön.

Pris

 2000 kr (exkl. moms) per användarlicens.

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.
25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

Utbildningen är 2 timmarlång. 

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning. 

Andra utbildningar för dig:

När arbetstagaren inte klarar av sitt arbete

Längd: 6 tim 30 min
Utbildare: Georg Frick
Pris: 2 500 kr (exkl. moms)

Även om man misstänker att en anställd inte klarar sitt arbete innebär det inte alltid att så är fallet – och även om det stämmer, är det en känslig situation som måste hanteras rätt. Hur får du som chef agera i denna situation?

Läs mer »

Motiverande samtal

Längd: 1 tim 47 min
Utbildare: Lars JO Larsson
Pris: 2000 kr (exkl. moms)

Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade.

Läs mer »

LAS-utredningen presenteras

Längd: 1 tim 40 min
Utbildare: Georg Frick
Pris: 2000 kr (exkl. moms)

SOU 2020:30-utredningens förslag kommer, om de genomförs, att få konskevenser för en del arbetsrättsliga frågor inom kommun och region.

Läs mer »

Jobbiga samtal med jobbiga typer

Längd: 1 tim 56 min
Utbildare: Lars JO Larsson
Pris: 2000 kr (exkl. moms)

Alla har vi stött på den där typen som sätter käppar i hjulet. Vad är det som gör att en människa uppfattas som besvärlig? Hur ska man samarbeta med en sådan person?

Läs mer »