Arbetsmiljöansvar och Covid-19

För dig som är chef eller politiker i pandemins tid

Under 2020 avslöjades det ena rysliga exemplet på smittspridning av Covid-19 efter det andra. Vet du om ditt personliga straffrättsliga ansvar som chef / politiker?

I en av Skånes småkommuner har en chef medvetet utsatt både vårdtagare och anställda för smitta med motiveringen: ”Vi har svårt att hitta vikarier så du får jobba tills du får symptom, även om du har utsatts för smitta”. Olagligt? Javisst! Ansvariga och riskerar dagsböter och fängelse.

I Coronakrisens tid väcks frågor om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, ett ansvar som vilar på både chefer och politiker. Arbetsgivare, det vill säga chefer och förtroendevalda politiker kan ställas inför domstol för arbetsmiljöbrott och då handlar det om ett personligt straffrättsligt ansvar med dagsböter och fängelse i straffskalan.

Misstag kan leda fram till allvarliga konsekvenser för arbetstagare och arbetsgivare. Exempelvis personal inom vård- och omsorg med bristfällig skyddsutrustning, oro för smittorisk, arbetstagare som insjuknar och avlider som en konsekvens av virussmitta på jobbet.

Denna utbildning syftar till att medvetandegöra chefer och förtroendevalda politikers arbetsmiljö- och straffansvar i samband med Covid-19. Vi går igenom var det straffrättsliga ansvaret ligger, och hur man som chef eller politiker bör agera när smittan riskerar att sprida sig bland anställda.

Georg Frick LAS arbetsrätt HR

Georg Frick är expert på praktisk arbetsrätt, författare, rådgivare och arbetsgivarkonsult och en av Sveriges mest uppskattade utbildare. Han anlitas av många företag, kommuner, regioner och kommunala bolag för rådgivning och utbildning. Georg har skrivit flera böcker inom området arbetsrätt och lön.

Pris

 2000 kr (exkl. moms) per användarlicens.

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.
25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

Utbildningen är 2 timmarlång. 

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning. 

Andra utbildningar för dig:

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete

Längd: 1 tim
Utbildare: Ann-Sofie Hermansson
Pris: 2000 kr exkl moms
Kommunerna har en central roll i det brottsförebyggande arbetet, men mycket sker idag på frivillig grund. Sommaren 2021 kom betänkandet Kommuner Mot Brott, med förslag på att kommunernas ansvar ska bli lagstadgat. Förbered er med denna föreläsning ledd av regeringens särskilde utredare!

Läs mer »

Barn som upplever våld och förtryck i hemmet

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Annika Staaf
Pris: 2000 kr exkl moms
Idag lever fler än 200 000 barn med våld i hemmet. Från den 1 juli 2021 gäller ny lagstiftning som ska förbättra situationen för dessa barn och fler ändringar kan komma under 2022 – uppdatera dig på nyheterna med denna onlineutbildning!

Läs mer »

Dokumentation och genomförandeplaner inom LSS

Längd: 2 tim
Utbildare: Annika Staaf
Pris: 2000 kr (exkl. moms)
För dig som jobbar på ett LSS-boende är det en värdefull och viktig förmåga att både kunna uppfatta en vårdtagares individuella behov och att kunna dokumentera och planera detta behov på rätt sätt. Med denna kurs lär du dig föra anteckningar och dokumentation med god kvalité som ger dig förutsättningarna att göra ett riktigt bra jobb.

Läs mer »

GDPR med uppdateringar och senaste nytt

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Mathias Kågell-Landgren
Pris: 2000 kr (exkl. moms)
Det är snart 3 år sedan GDPR började gälla för offentliga verksamheter. Men det är en sak att göra det grundläggande arbetet, och en annan att efterleva de ambitionerna. Det är nu hög tid att gå igenom hur er behandling av personuppgifter faktiskt har fungerat!

Läs mer »