START

Vi ska inte bara motsvara kundens förväntningar, utan helst överträffa dem!

 

Piku AB har sedan 2001 specialiserat sig allt mer och idag förknippas vi framförallt med:

  • Affärsutvecklingsprogram för företag med 1-100 anställda
  • Förändringsprocesser
  • Utbildning av ledare och team i både näringsliv och offentlig sektor

 

Vi förknippas också med Finansierade projekt som drygt 1100 företag i Skåne haft nytta av, där de får kraftigt subventionerad, och ibland helt kostnadsfri, kompetensutveckling och inspiration.

Men framförallt förknippas vi med skickliga konsulter och medarbetare, som om och om igen överträffar kundernas förväntningar! Det är så vi definierar KVALITET: Vi ska inte bara motsvara kundens förväntningar, utan helst överträffa dem! Därför designar vi varje upplägg utifrån behov. Har du också tänkt på att utbildning som skapar stort värde, och utbildning som inte gör det, kostar ungefär det samma?!

Desto större anledning att köpa rätt! Piku sätter nya tankar i rörelse.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill diskutera utveckling och förändring!

Det är i möten mellan människor som utveckling sker – så varför inte inleda kontakten med Piku i ett förutsättningslöst möte så sätter vi nya tankar i rörelse!

Ingrid Haraldsson

 

 

Mentorsprogrammet på

ProCivitas i Malmö

Avslutningsmiddag efter en givande tid som mentor för tredjeårselev på ProCivitas i Malmö 2014-2015.

Lycka till i framtiden!

Utbildningar &

Program våren & hösten 2016

 

För VD/styrelse som vill öka företagets finansiella värde.

Plats: Malmö

Tid: sep - dec 2016

 

För teamledare i offentlig sektor.

Plats: Malmö

Tid: mars - juni 2016

 

För teamledare i offentlig sektor.

Plats: Malmö

Tid: sept - dec 2016

 

För upphandlare och inköpare.

Plats: Sturup Airport Hotel

Tid: okt - dec 2016

 

Piku är ett Ansvarsfullt Företag – är du också det?

PIKU AB - Nya tankar i rörelse sedan 2001